Dompelbad voor elektrische auto

Een brandende elektrische auto is niet meer te blussen. Het heeft ook geen enkele zin om met een auto- blussen nog een poging te wagen, hoe graag je dat zou willen.

De verleiding zal zeker groot zijn. De auto staat in brand. En dan wil je ingrijpen, zo snel mogelijk blussen. Maar als een elektrische auto eenmaal brand is er geen houden aan. En wat het zo gevaarlijk maakt is dat bij het ontbranden van accucellen (en de plastics die in de auto verwerkt zitten) er rook vrij komt. Dit is geen 'gewone' rook zoals we dat kennen van vuur, maar dit zijn gassen. Gassen van een ontbrandings- process van de chemie in de accucellen. Deze gassen zijn gevaarlijk en giftig.

Daarbij komt ook nog dat een ontbrandende accucel de andere accucellen die daar omheen gemoteerd zijn ook zal aansteken. Het is een kettingreactie die maar moeilijk te stoppen is. Maar wat daarbij komt is dat deze reactie ook kan leiden tot een behoorlijk gevaarlijke ontploffing.

Je kunt het beste uit de buurt blijven van een een brandende elektrische auto.

De enige die iets kan doen met een elektrische auto is de brandweer. Zij hebben de kennis en materieel om de gevaren van een brandende elektrische auto in te dammen; "onder controle te brengen". Want zelfs de brandweer kan een brandere elektrische auto niet blussen.

Dus een poging om een brandende elektrische auto met een auto- brandblusser te blussen is al snel nutteloos. Het is zelfs gevaarlijk. Sommige blusmiddelen zijn geleidend waardoor ook dat nog eens bijdraagt aan een onveilige situatie.

De brandweer is de enige die verantwoord om kan gaan met een brandende elektrische auto.